Ние предлагаме

Дружеството разполага с обучени технически групи осигуряващи възможност за монтаж на специални технически средства на клиенти.

Монтаж на СОТ: Обследване на входовете, изходите и рисковите участъци на даден обект, като са предвидени достатъчни охранителни средства, които биха могли надеждно да ги контролират. Възможност да се избегне човешкият фактор (Възможност за контрол на охраняващите лица)

Видеонаблюдение: Монтирането на системи за видеонаблюдение и контрол е основен прийом за въвеждането на постоянен контрол над Вашата собственост поради възможността за дистанционно наблюдение и преглеждане на записи. Използва се като помощ от лицата , охраняващи обекта , както и за контрол върху тях.

Физическата охрана е съществена част от услугите, предлагащи се от „ЕЛИТ ТИМ СЕКЮРИТИ” ООД. Предлага се в следните направления:

Вашият коментар