Контрол на достъп – Жилищни сгради

В днешния забързан и постоянно променящ се свят, нищо не остава същото за дълго. Нови работни практики и нови служители означават, че сигурността постоянно изпитва нужда от промяна и развитие, за да е в крак с времето. Като резултат от това, сградите и работните помещения трябва да притежават гъвкава и адаптивна структура.
Обадете ни се за безплатна консултация по въпроси, отнасящи се за вашата сигурност! Ние разработваме, инсталираме и поддържаме системи за контрол на достъпа и контрол на работният график, комбинирани със системи за видеонаблюдение. Системите за контрол на достъпа могат да включват и безконтактни четци за идентификационни карти. Една от възможностите за приложение в жилищни сгради е поставянето ѝ в асансьори, което дава възможност за пълен контрол на достъпа до съоръженията. Това ви спестява:

-Излишни разходи, предизвикани от злоупотребяващи неканени „гости”;

-Ограничаване на достъпа за нередовни платци;

Вие получавате:

-24 часа видеонаблюдение;

-Сигурност и спокойствие;

-Висока надеждност – вграденият в картите микрочип съдържа уникален за целия свят код с повече от 94 милиона комбинации;

-Ако възникнат някакви инциденти – ние ще сме на ваша страна. Ще ви помогнем с изготвянето на документите за полицията, изпращане на необходимите материали и консултации за да защитите правата си, в зависимост от ситуацията.

Групи за достъп

Как може да се определи само дадени хора да могат да преминават през дадени врати?Групата за достъп определя през кои врати може да се преминава с дадена карта. В зависимост от степента на желаната сигурност е възможно достъпът да се ограничи и по часове. Примерно, извън работното време достъпът да се забранява.

Изчисляване на присъствено време

Търсите сигурен и точен метод за отчитане на работното време?Системите за контрол на достъп осигуряват един от най-добрите методи за реализирането на тази цел. При задаване на входен и изходен четец, системите за контрол на достъпа могат да покажат реалният престой на всеки един служител за даден период от време. За по-големи предприятия или учреждения, е възможно задаването на няколко четци за тази цел. Това улеснява персонала, тъй като позволява на служителите да използват четците, разположени най-близо до тяхното работно място. Допълнително, софтуерът регистрира и закъснения, отсъствия и преждевременно напускане за деня. Цялата информация е достъпна чрез бързи и лесни справки в системата. Също така важно е да се отбележи, че софтуерът може да се свърже с ТРЗ система за по-комплексно обслужване на служителите и администрацията на бизнеса.

Системи с пръстов отпечатък

Как може да се установи контрол на достъп без използването на карти за служителите?

Биометричните датчици и контролери осигуряват контрол на достъпа до дадени помещения без използването на карти, а само с пръстов отпечатък. Типичните системи са с процент на грешка под 1% и капацитет за над 20-30 хиляди отпечатъка, което покрива нуждите на повечето проекти. Липсата на карти има и други предимства, като елиминиране на проблемите с изгубени или дефектни карти, както и отпадане на вероятността от скрито предоставяне на карта от един служител на друг.

Енергоспестяване

Едно от важните приложения на системите за контрол на достъп е енергоспестяването. Почти всеки съвременен хотел използва интегрирана система, която включва контрол на достъп с безконтактни карти. Когато гостът е в стаята, картата трябва да се постави в специален четец (идентификатор за присъствие) до вратата, който всъщност се използва за контрол на захранването на електроуредите. Когато гостът излезе от стаята, след кратък период от време интегрираната хотелска система автоматично спира захранването на всички забравени ел. уреди и осветление и изключва или намалява степента на охлаждане/отопление в стаята, което води до спестяване на електроенергия.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас