Паркинг системи – контрол за достъп

Системата е предназначена за обслужване на паркинги и гаражи с таксуване на престоя. Може да работи с RFID карти и безконтактни чипове.

Системата е автономна, за функционирането й не е необходим копмютър. Всяко влизане и излизане се регистрира на SD карта-памет, която по всяко време може да се извади от устройството и данните от нея да се прехвърлят на компютър.

Устройството е с един вътрешен дисплей – за оператора. По поръчка може да се добави и един външен – за клиента.

Системата разполага с изход за касов апарат, като при маркиране на клиентска карта, автоматично изчислява цената на престоя и издава касов бон. Цената на престоя се настройва, има възможност за въвеждане на VIP карти със специален режим на паркиране (безплатно, с отстъпка, абонамент и др.). Касовият апарат не е включен в комплекта.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас