Осветление

Осветлението със сигурност е най-ефектното перо за автоматизация. Автоматизацията на освелтението ви дава желаният комфорт и удобство, като ви позволява да контролирате и димирате (намалявате яркостта) на осветителните тела от вашият телефон. Може да симулирате присъствие когато не сте у дома или пък да контролирате и сменяте цветовете на вашето RGB осветление.

 

  • Всякакъв вид осветление и тип осветително тяло
  • Възможности за ОN/OFF
  • Димиране (контрол яркостта на светлината)
  • RGB контрол на цветовете

Вашият коментар