Интегрирани системи за сигурност (BSS)

Системата е предназначена за отдалечено наблюдение и контрол на голям брой високорискови обекти и може да се използва като основна или дублираща система.

Контрол на достъп – Жилищни сгради

В днешния забързан и постоянно променящ се свят, нищо не остава същото за дълго. Нови работни практики и нови служители означават, че сигурността постоянно изпитва нужда от промяна и развитие, за да е в крак с времето.

Охрана на земеделски земи, посеви и Периметрова охрана

Възтановяване на имуществени щети при сключена застраховка:допълнително се начисляват 1.5% върху застрахователната сума на месец.

Умен дом

Интелигентният дом се отнася до удобна домашна конфигурация, при която уредите и устройствата могат да се управляват автоматично от разстояние от всяко място с интернет връзка с помощта на мобилно или друго мрежово устройство.