Пожароизвестителни системи

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара. Целта на всяка система за пожароизвестяване е откриването на пожара на възможно най-ранен етап. Системата генерира алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето – дим, пламък или топлина.

В зависимост от пожарния риск и конкретното приложение, пожароизвестителните системи, които проектираме и изграждаме са два вида – конвенционални и адресируеми.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас