Домофонни системи

Домофонните системи са предназначени да създават разговорни или видеовръзки между живущите и посетителите на дадена сграда. Освен това, те позволяват да се контролира и достъпа на хора в нея, чрез дистанционно отваряне на входната врата.

Всяка домофонна система се състои от три основни възела:

  • входно домофонно табло ;
  • комутационен и енергозахранващ блок (домофонна централа);
  • индивидуални (етажни, апартаментни) домофонни апарати.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас