Предимства да съхранявате в сейф

  • гарантирана сигурност и неприкосновеност на ценностите Ви;
  • конфиденциалност;
  • богат избор на срок за ползване – от 1 денонощие до 1 година;
  • възможност за ползване на преференции за постоянни клиенти.