Видеонаблюдение

Решенията за градско наблюдение на Елит Тим Секюрити не само помагат за възпиране на престъпления, злополуки и вандализъм. Те също така подобряват ефективността на управление на трафика, като същевременно улавят криминални доказателства. Чрез разнообразни предложения за камери, нашите решения за градско наблюдение могат да поддържат постоянно, детайлно покритие. Съвместими с повечето VMS платформи, плюс вграден AI Analytics за автоматизирано откриване, решенията на VIVOTEK проактивно осигуряват спокойствие за градските райони.

Качество на обслужване на клиентите

Искате ли да знаете как точно се обслужват клиентите на Вашата фирма? Дали те получават необходимото внимание от страна на Вашите служители? Колко компетентно се представят и продават Вашите продукти и услуги?

В търговските офиси  на голям кабелен оператор монтирахме 7 камери и микрофони, които следят и записват работния процес по обслужване на клиентите. Търговският  мениджър контролира по всяко едно време как се представят пред клиентите новите услуги и промоции от страна на служителите.

Само след две седмични оперативки бяха дадени препоръки как по-качествено да бъдат обслужвани клиентите. Благодарение на това в рамките на следващите два месеца, фирмата отчете прираст от 45% по отношение на нови договори за предлаганите услуги.

Контрол на места за разплащане

При боравенето с пари и ценни документи нерядко възникват спорни ситуации, които рефлектират както върху служителите, така и върху клиентите. Системата за видеонаблюдение може да помогне за решаването на такива случаи, чрез видеокамери с подходяща резолюция, монтирани на местата за разплащане и гишетата за клиенти.

В офис на банка, при отчитане на дневния оборот в края на деня се установява липсата на голяма сума пари. Благодарение на видеокамерите, монтирани на местата за разплащане, мениджърът по сигурността открива, че е  допусната грешка от страна на касиерката, която е дала по-голяма сума от заявената, както и самоличността на клиента. С помощта на събраната информация банката прави необходимото сумата да бъде възстановена още на следващия ден.

Често се случва при заплащане на покупки в магазин някои клиенти да влизат в спор с продавачите за точната сума, която са дали, както и рестото, което им е върнато. При решаването на такива случаи безценна помощ оказват подходящите видеокамери, монтирани в близост до касите. На записите ясно се вижда какви банкноти дава клиентът и какво е рестото, което му се връща.

Вандализъм

Не-рядко обекти или превозни средства стават жертва на вандализъм, което води до материални загуби. Такива действия ефикасно могат да бъдат прекратени с използването на системи за видеонаблюдение.

Наш клиент се оплакваше от редовни посегателства върху кафе-автомати, монтирани на различни места в града. Обикновено това се случваше вечер.

Предложихме система за видеонаблюдение, която се състоеше от камера с Day&Night  функция и едноканално цифрово записващо устройство, което бе монтирано в кафе-автомата. Няколко дни след това полицията разпозна на записите извършителите и предприе съответните мерки по залавянето им.

Дори и най-съвършената камера не би могла  да вижда през мъгла, дим, снеговалеж, дъжд или при пълна тъмнина. Оптималното решение в такива случаи е използването на термовизионна камера, която визуализира обектите, благодарение на температурната разлика с околната среда. С такава камера може да бъде различен автомобил от разстояние 1км и човек от 360м.

Наш клиент имаше проблем с охраната на открити производствени площи на два завода. След монтажа на 4 термовизионни камери, бяха заловени трима крадци, които до този момент бяха присвоили над 5 километра захранващ кабел и бяха нанесли щети за десетки хиляди левове.

Незабавно уведомяване при детекция на движение

Основен проблем при охраната на обекти с голям брой камери е ефективното им следене и своевременната реакция от страна на операторите в случай на детекция на движение. Как може един оператор едновременно на следи множество монитори в продължение на часове?

Възможностите на системата да привлече вниманието на оператора в случай на детекция на движение от дадена камера прави задачата изпълнима. Сигналът, който тя подава бива видео, звуков или комбиниран.  Така операторът може да вземе незабавно решение какво да предприеме, а системата едновременно с това може да изпрати снимка (JPEG) от камерата или съобщение за събитието до компютър или мобилен телефон. Записващото устройство записва събитието и осигурява възможност то да бъде прегледано и в последствие.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас