Отопление и охлаждане

Едно от най-често автоматизираните пера във всяка нова къща. Автоматизацията и правилната настройка може да намалят с до 40% разходите на енергия. Контролът на температурата може да бъде индивидуален за всяка различна стая или зона, като се контролира, както от локални термостати, така и дистанционно чрез приложение за телефон. Най-честите автоматизации са за:

 

  • Подово отопление и термо помпи
  • ТЕЦ
  • Конвектори и ел.печки
  • Газови котли
  • Климатици, мулти-сплит системи и рекоператори и др.

Предимства да съхранявате в сейф

  • гарантирана сигурност и неприкосновеност на ценностите Ви;
  • конфиденциалност;
  • богат избор на срок за ползване – от 1 денонощие до 1 година;
  • възможност за ползване на преференции за постоянни клиенти.

Какво е AI?

Всяка техника, която позволява на компютрите да имитират човешкия интелект, може да бъде класифицирана като „изкуствен интелект“. Техниките, използвани за имитиране на човешкия интелект, могат да включват логически правила, правила ако-тогава,  дървета на решенията и машинно обучение. Най-ефективните съвременни системи използват машинно обучение и често включват подкласа на машинно обучение, наречен дълбоко обучение. Но какво всъщност означават тези термини?

Изкуствен интелект : Всяка техника, която позволява на компютъра да имитира някои аспекти на човешкия интелект. Включва използването на правила ако-тогава, логика, дървета на решенията и машинно обучение.

Машинно обучение: Подгрупа от AI, която използва статистически техники, които позволяват на машините да изпълняват задачи без изрични инструкции, като вместо това използват модели и изводи. Машинното обучение позволява на компютъра да се подобрява при задачи с опит.

Дълбоко обучение: Подмножество от машинно обучение, което използва многопластови невронни мрежи, позволявайки на софтуера да се обучава и да подобрява работата си при задачи, като разпознаване на реч и изображения, чрез излагане на огромни количества данни.

Машинното обучение е най-подходящо за задачи, които имат много данни, където всеки екземпляр на задачата е подобен на другите и където всяка задача има ясно дефиниран обективен вход и изход – какъвто е случаят с човешкото откриване на видео.

По-доброто наблюдение изисква по-малко фалшиви аларми

AI вече се е доказал като отлична технология за намаляване на фалшивите аларми, елиминирайки повече от 95% от фалшивите аларми, генерирани от предишни системи, като същевременно увеличава процента на положително идентифицираните заплахи. В партньорство сме  само с най-добрите международно признати имена в машинното обучение и AI.

Как реагираме на заплахи

Omnivision е компания за външно видеонаблюдение и не предоставя услуга за въоръжено реагиране. Изискваме от клиентите да ни осигурят лица за първа реакция, с които бихме се свързали, ако бъде установена заплаха, което обикновено е вашата компания за въоръжено реагиране. Нашата контролна зала може да изпрати вашите охранители на място в имоти и предприятия, където са налични. В случаите, когато клиентът е част от разполагане на имот или общност, може да се свърже с отговорните лица за квартално наблюдение. Също така можем да се свържем с полицията, когато е необходимо.

Как обработваме получените сигнали

Незабавно сигналът ще бъде оценен от нашия опитен персонал на контролния център, докато те гледат едновременно в реално време и запис на скорошни събития. Операторът ще вземе решение дали да използва аудио излъчване на място, за да оспори заплахата и/или да комуникира с въоръжени реагиращи лица или полиция, за да присъства. В случаите, когато даден сигнал се счита за потенциална заплаха, след това се изпраща известие до посочените от вас контакти чрез WhatsApp с изображение на заплахата. При сериозни случаи, изискващи въоръжени респонденти или полиция, след това ви се изпраща пълен доклад за инцидента по имейл.

Как използваме AI технологията

Елит Тим Секюрити непрекъснато сканира непрекъснато променящия се технологичен пейзаж в търсене на най-новите и най-добрите продукти за нашите клиенти. Понастоящем най-ефективните системи за видеонаблюдение, които внедрряваме, използват изкуствен интелект (AI), за да намалят значително броя на фалшивите аларми, като същевременно повишават точността на откриването.

Контрол на уплътняването на работното време

Чудите се дали камериерките, които сте наели, не са много. Колко време средно им е нужно, за да почистят и дали си уплътняват времето или им се губят часове? Интегрираната хотелска система ще позволи да направите справка за времето, през което са били ангажирани, колко минути отделят на стая, как да организирате по-добре работата и да оптимизирате броя им.

Спестяване на електроенергия

Гостите Ви излизат сутринта от стаята и оставят включени осветление, климатик, телевизор или други консуматори на ел.енергия.  И така до вечерта. През това време сметката за ток расте… Повечето енергоспестяващи устройства не разпознават какво е пъхнато в тях и лесно могат да бъдат заблудени с каква да е карта, календарче и даже визитка.  В съвременните хотелски системи четецът в апартамента определя дали картата е на гост или на човек от персонала, за да се осигури постоянно захранване на всички ел.уреди. Ако клиентът не постави валидна карта в четеца след влизане в стаята, ел. захранването ще бъде спряно автоматично след кратък период от време. Гостите от типа „прахосник” също нямат късмет – отвори ли се вратата на терасата, климатикът ще спре. От друга страна, след напускане на стаята системата изключва електрозахранването на всички управлявани уреди, като спестява ел. енергия.

Контрол върху неправомерно използване на стаите

Съмнявате се, че някой от служителите Ви си позволява да използва стаите за собствени цели. Имате ли тази система, ще разберете кой е, кога и за какъв период го е правил. При това без значение дали е станало вчера или преди две седмици, или пък миналата година. Системата осигурява теоретично неограничен архив със записи с чия карта в коя стая е влизано и колко време е имало човек в стаята. Ясно е, че рецепционистката или охранителят нямат работа цяла нощ в някой от апартаментите и, ако сами не са използвали стаята, то вероятно са пуснали някого без да Ви е заплатено за това.

Сигнално-охранителни системи с видеонаблюдение

За обекти, където клиента са нуждае от интерактивна система за охрана, чрез която да има достъп до камери и домашна автоматика, системата INTEGRA с модул KNX и клавиатура INT-TSI e едно отлично решение.

Модулът е за връзка със системи за домашна автоматизация които ползват протокол KNX – например за контрол на осветлението, поливането, контрол на щори и завеси, гаражни врати, асансьори, отопление и др.

Клавиатурата INT-TSI, от своя страна, е уникален продукт, който може да визуализира IP камери и има интерактивни икони за контрол на домашната автоматика. Тя е с 7″ touchscreen и стилен дизайн. Интерактивните менюта на тази клавиатура дават множество възможности за къстамизация по изисквания на клиента. А когато клавиатурата не се ползва, тя може да пусне слайдшоу с любимите снимки на клиента и да се превърне в уникална част от интериора.

Безжично сигнално-охранителни системи

За обекти, където скоро е извършен ремонт и е нежелателно прокарването на кабели, могат да бъдат инсталирани безжични датчици, безжични сирени и т.н. Така изградените системи не отстъпват по сигурност на стандартните с кабелна връзка между елементите. Уникалното в безжичните системи на SATEL е двупосочната връзка между датчиците и контролера, благодарение на която заглушаването на комуникацията между тях ще доведе до моментално задействане на охранителната система.

Уникално за SATEL е и възможността за безжично управление на различни устройства, като подово отопление, климатици, врати и др., които могат да бъдат включвани и изключвани от разстояние с помощта на GSM модул или по време чрез вградените в централата таймери.

Отдалечено управление и контрол на сигнално-охранителната система чрез GSM, стационарен телефон и интернет

Освен сигнализиране на собственика при нарушения на защитените зони съвременните сигнално-охранителни системи лесно могат да бъдат управлявани през телефон и GSM чрез позвъняване или SMS. Така собственика може от разстояние да включи или изключи своята охранителна система, да провери нейния статус и т.н. Софтуерът на SATEL за отдалечено управление също осигурява пълен контрол върху системата и е безплатен.

При използването на интернет модул собственика може от разстояние по интернет да провери състоянието на охранителната система чрез т. нар. „виртуална клавиатура“, да я включи или изключи, да смени кодовете за достъп или да добави нови потребители. Виртуалната клавиатура е уникален и безплатен метод за отдалечено управление и контрол, предлаган само от полската фирма SATEL, чрез което се избягва сложно управление чрез компютърен софтуер.

Незабавно уведомяване при нарушаване на защитените зони чрез SMS или позвъняване

Към сигнално-охранителните системи могат да бъдат свързани различни изпълнителни устройства – сирени, електрически ключалки за врати, оповестяване – GSM модул, интернет модул, телефонен дайлер, които при задействане на системата да оповестят чрез SMS или позвъняване на собствениците и други оторизирани от тях лица за нарушаването по защитените зони.

Надеждна защита срещу проникване с взлом и опит за кражби

Сигнално-охранителните системи на полската фирма SATEL осигуряват надеждна защита срещу проникване с взлом и опит за кражба на вашето имущество. Системите ще Ви осигурят сигурността и спокойствието, от което се нуждаете във вашия бизнес или дом. Те могат да работят при екстремни обстоятелства и имат възможност з а надграждане, разширяване и интегриране с други системи за охрана и контрол, като видеонаблюдение, пожароизвестяване, контрол на достъпа и др. Важно е да се отбележи, че контролните панели INTEGRA са сертифицирани по новия европейски стандарт EN-50131 и имат Grade 3 ниво на техническа защита. Системите на SATEL са одобрени и за използване в международни обекти на NATO и притежават NATO Commercial and Government Entity Code.

Всички изградени от нас системи могат да бъдат поети под охрана от лицензираните в България фирми за физическа охрана.

Как може да се осигури временна периметрова охрана?

За специални случаи, като концерти, спортни, политически или други събития, микровълновите бариери осигуряват отлично решение за мобилен/временен вариант на периметрова охрана за отворени пространства. В зависимост от терена и размерите на стойките за монтаж, системата може да детектира нарушения на различни височини от повърхността на земята. За използването на тези системи няма нужда от множество сложни допълнителни съоръжения. Монтажът е сравнително бърз и са нужни само захранване, инструмент за калибриране и компютър за мониторинг. След монтажа и калибрирането системата работи перфектно и надеждно до края на необходимия период, след което бързо се демонтира и е готова за изпращане на други подобни събития.

Коя е най-надежната защита на периметър в условия на мъгла

И трите типа системи, предлагани от Елит Тим Секюрити, работят с изключително висока надеждност при всякакви атмосферни условия, включително и при мъгла. Например системите с микровълнови бариери са предпочитани за инсталация на летища, именно поради тяхната прецизност и надеждност при подаване на информация за наличието на самолети на различни позиции на летището в периоди на гъста мъгла.

Как може да се защити периметър без наличието на ограда?

Решението е да се използва система от кабели, които се монтират под земята. Тя работи под всеки тип почва и настилки и осигурява точност на локализиране на нарушението до 3 метра. Това се постига с два кабела, между които се създава електромагнитно поле. Всеки обект, който премине през полето, генерира аларма. Системата може да бъде интегрирана с други методи за защита – видеонаблюдение, осветление или гласово оповестяване. Така се осигуряват комплексни възможности за защита на периметъра.

Предназначение

Системите за периметрова охрана имат за цел осуетяването на опити за проникване в защитавания периметър посредством детекция на нарушителя и изпращане в реално време на информация за нарушението до централен мониторингов център. Детекцията може да се осъществява по няколко начина: чрез регистриране на вибрации по оградата, чрез нарушение на електромагнитно поле, създадено от кабели, монтирани под земята, и чрез микровълнови бариери. Сред системите за периметрова храна, предлагани на пазара, тези са предпочитани, защото са надеждни и работят безотказно при всякакви атмосферни условия. Те имат висока точност на локализиране на нарушението и елиминират фалшивите аларми, породени от вятър или дъжд. Важно е да се отбележи, че тези системи редуцират разходите за жива охрана, защото мигновената и точно позиционирана детекция на нарушения в периметър от няколко километра дава възможност охраната да бъде ефективна и при ограничен персонал. Така охранителят ще бъде изпратен на нужното място само в необходимия момент.

Бърза визуализация на картина от камери или местоположение на датчик при възникване на аларма

Системата MCB Mission Control board позволява интеграция със системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване и контрол на достъп. При алармено събитие, системата алармира за проблема до 3 сек след възникването му, като операторът може да види картина от обекта в реално време, само с едно кликване на мишката. По този начин операторът няма да губи ценно време в търсене на картина от точното записващо устройство, което в други случаи може да бъде визуализирано на множество монитори и чрез други типове софтуери, или да търси парола за достъп. Подобна е реакцията на MCB Go при задействане на аларми и от другите интегрирани системи за сигурност. Примерно, при възникване на аларма от пожароизвестителната система, на екрана на монитора моментално се показва карта на обекта и точното местоположение на задействания датчик. Освен карта на обекта, на екрана може да се появят и инструкции за точната процедура, която операторът трябва да следва при това събитие.

Улеснение на работата на секюрити оператори

Една от най-интересните функции на софтуера на Securithor е появяването на Pop-up на екрана на монитора при възникване на аларма. В този Pop-up прозорец се съдържа информация за точна процедура, която операторът трябва да следва при възникването на този тип събитие. Част от процедурата може да включва незабавно позвъняване на даден телефонен номер на отговорно лице или на патрулна кола, както и специални инструкции, примерно стартиране на запис на локалния компютър на постъпващия видеосигнал от обекта, където е възникнало събитието.

WEBOPERATOR – система за отдалечен мониторинг и контрол на множество системи за сигурност

Всеки оператор, отговарящ за едновременното наблюдение и анализ на няколко системи за сигурност, е наясно с неудобството за манипулиране на множество програми и устройства, несъвместими помежду си и често разположени на различни работни места, компютри и монитори. Целта на интеграцията на множество системи за сигурност в една платформа е да се улесни работата на секюрити оператора и да се скъси времето за реакция при възникване на събитие.

Платформата Securithor, заедно с обслужващите я контролери и комуникатори, е разработена с цел дистанционно следене и контролиране на множество системи за сигурност от голям брой обекти, т.е. концентриране на визуализацията и отчетите за текущото състояние и алармените събития на едно работно място с възможност за бърза реакция за всяко възникнало събитие и своевременно изпращане на съобщения по SMS/E-mail до отговорните за обекта лица. Допълнително, операторът може да вкарва писмени забележки, които се записват в системата като коментар към възникналото събитие.

Енергоспестяване

Едно от важните приложения на системите за контрол на достъп е енергоспестяването. Почти всеки съвременен хотел използва интегрирана система, която включва контрол на достъп с безконтактни карти. Когато гостът е в стаята, картата трябва да се постави в специален четец (идентификатор за присъствие) до вратата, който всъщност се използва за контрол на захранването на електроуредите. Когато гостът излезе от стаята, след кратък период от време интегрираната хотелска система автоматично спира захранването на всички забравени ел. уреди и осветление и изключва или намалява степента на охлаждане/отопление в стаята, което води до спестяване на електроенергия.

Системи с пръстов отпечатък

Как може да се установи контрол на достъп без използването на карти за служителите?

Биометричните датчици и контролери осигуряват контрол на достъпа до дадени помещения без използването на карти, а само с пръстов отпечатък. Типичните системи са с процент на грешка под 1% и капацитет за над 20-30 хиляди отпечатъка, което покрива нуждите на повечето проекти. Липсата на карти има и други предимства, като елиминиране на проблемите с изгубени или дефектни карти, както и отпадане на вероятността от скрито предоставяне на карта от един служител на друг.

Изчисляване на присъствено време

Търсите сигурен и точен метод за отчитане на работното време?Системите за контрол на достъп осигуряват един от най-добрите методи за реализирането на тази цел. При задаване на входен и изходен четец, системите за контрол на достъпа могат да покажат реалният престой на всеки един служител за даден период от време. За по-големи предприятия или учреждения, е възможно задаването на няколко четци за тази цел. Това улеснява персонала, тъй като позволява на служителите да използват четците, разположени най-близо до тяхното работно място. Допълнително, софтуерът регистрира и закъснения, отсъствия и преждевременно напускане за деня. Цялата информация е достъпна чрез бързи и лесни справки в системата. Също така важно е да се отбележи, че софтуерът може да се свърже с ТРЗ система за по-комплексно обслужване на служителите и администрацията на бизнеса.

Групи за достъп

Как може да се определи само дадени хора да могат да преминават през дадени врати?Групата за достъп определя през кои врати може да се преминава с дадена карта. В зависимост от степента на желаната сигурност е възможно достъпът да се ограничи и по часове. Примерно, извън работното време достъпът да се забранява.

Вие получавате:

-24 часа видеонаблюдение;

-Сигурност и спокойствие;

-Висока надеждност – вграденият в картите микрочип съдържа уникален за целия свят код с повече от 94 милиона комбинации;

-Ако възникнат някакви инциденти – ние ще сме на ваша страна. Ще ви помогнем с изготвянето на документите за полицията, изпращане на необходимите материали и консултации за да защитите правата си, в зависимост от ситуацията.

Незабавно уведомяване при детекция на движение

Основен проблем при охраната на обекти с голям брой камери е ефективното им следене и своевременната реакция от страна на операторите в случай на детекция на движение. Как може един оператор едновременно на следи множество монитори в продължение на часове?

Възможностите на системата да привлече вниманието на оператора в случай на детекция на движение от дадена камера прави задачата изпълнима. Сигналът, който тя подава бива видео, звуков или комбиниран.  Така операторът може да вземе незабавно решение какво да предприеме, а системата едновременно с това може да изпрати снимка (JPEG) от камерата или съобщение за събитието до компютър или мобилен телефон. Записващото устройство записва събитието и осигурява възможност то да бъде прегледано и в последствие.

Видеонаблюдение при понижена видимост

Дори и най-съвършената камера не би могла  да вижда през мъгла, дим, снеговалеж, дъжд или при пълна тъмнина. Оптималното решение в такива случаи е използването на термовизионна камера, която визуализира обектите, благодарение на температурната разлика с околната среда. С такава камера може да бъде различен автомобил от разстояние 1км и човек от 360м.

Наш клиент имаше проблем с охраната на открити производствени площи на два завода. След монтажа на 4 термовизионни камери, бяха заловени трима крадци, които до този момент бяха присвоили над 5 километра захранващ кабел и бяха нанесли щети за десетки хиляди левове.

Вандализъм

Не-рядко обекти или превозни средства стават жертва на вандализъм, което води до материални загуби. Такива действия ефикасно могат да бъдат прекратени с използването на системи за видеонаблюдение.

Наш клиент се оплакваше от редовни посегателства върху кафе-автомати, монтирани на различни места в града. Обикновено това се случваше вечер.

Предложихме система за видеонаблюдение, която се състоеше от камера с Day&Night  функция и едноканално цифрово записващо устройство, което бе монтирано в кафе-автомата. Няколко дни след това полицията разпозна на записите извършителите и предприе съответните мерки по залавянето им.

Контрол на места за разплащане

При боравенето с пари и ценни документи нерядко възникват спорни ситуации, които рефлектират както върху служителите, така и върху клиентите. Системата за видеонаблюдение може да помогне за решаването на такива случаи, чрез видеокамери с подходяща резолюция, монтирани на местата за разплащане и гишетата за клиенти.

В офис на банка, при отчитане на дневния оборот в края на деня се установява липсата на голяма сума пари. Благодарение на видеокамерите, монтирани на местата за разплащане, мениджърът по сигурността открива, че е  допусната грешка от страна на касиерката, която е дала по-голяма сума от заявената, както и самоличността на клиента. С помощта на събраната информация банката прави необходимото сумата да бъде възстановена още на следващия ден.

Често се случва при заплащане на покупки в магазин някои клиенти да влизат в спор с продавачите за точната сума, която са дали, както и рестото, което им е върнато. При решаването на такива случаи безценна помощ оказват подходящите видеокамери, монтирани в близост до касите. На записите ясно се вижда какви банкноти дава клиентът и какво е рестото, което му се връща.

Качество на обслужване на клиентите

Искате ли да знаете как точно се обслужват клиентите на Вашата фирма? Дали те получават необходимото внимание от страна на Вашите служители? Колко компетентно се представят и продават Вашите продукти и услуги?

В търговските офиси  на голям кабелен оператор монтирахме 7 камери и микрофони, които следят и записват работния процес по обслужване на клиентите. Търговският  мениджър контролира по всяко едно време как се представят пред клиентите новите услуги и промоции от страна на служителите.

Само след две седмични оперативки бяха дадени препоръки как по-качествено да бъдат обслужвани клиентите. Благодарение на това в рамките на следващите два месеца, фирмата отчете прираст от 45% по отношение на нови договори за предлаганите услуги.

Ние предлагаме

Дружеството разполага с обучени технически групи осигуряващи възможност за монтаж на специални технически средства на клиенти.

Монтаж на СОТ: Обследване на входовете, изходите и рисковите участъци на даден обект, като са предвидени достатъчни охранителни средства, които биха могли надеждно да ги контролират. Възможност да се избегне човешкият фактор (Възможност за контрол на охраняващите лица)

Видеонаблюдение: Монтирането на системи за видеонаблюдение и контрол е основен прийом за въвеждането на постоянен контрол над Вашата собственост поради възможността за дистанционно наблюдение и преглеждане на записи. Използва се като помощ от лицата , охраняващи обекта , както и за контрол върху тях.

Физическата охрана е съществена част от услугите, предлагащи се от „ЕЛИТ ТИМ СЕКЮРИТИ” ООД. Предлага се в следните направления:

„ЕЛИТ–ТИМ-СЕКЮРИТИ“ ООД – Охранителна фирма в гр. Враца

“ЕЛИТ–ТИМ-СЕКЮРИТИ” ООД е лицензирана охранителна фирма, действаща на територията на цялата страна, на база национален лиценз за охрана на имущество, и реакция на сигнално охранителна техника. Освен обичайните услуги за дейности, нашата фирма е иноватор в охраната на малки населени райони (села) и общини, земеделски площи както и консултации на физически и юридически лица относно сигурността на фирмата и тяхното семейство.

Фирмата прецизно подбира своите служители, които са бивши или настоящи спортисти по бойни спортове, бивши служители на МВР и хора в сферата на сигурността и безопасността. Ние предлагаме ефективна охрана на разумна цена, като се стреми към оптимално съчетаване на интересите на клиента, изискванията на МВР и собствената концепция за надеждност и сигурност. Ръководейки се от принципите на професионалната отговорност, коректност и лоялност към своите клиенти поддържаме постоянно оперативно сътрудничество и взаимодействие с териториалните структури на МВР за предотвратяване на кражби и посегателства върху охраняваните обекти.

Сигнално-охранителни системи с видеонаблюдение

За обекти, където клиента са нуждае от интерактивна система за охрана, чрез която да има достъп до камери и домашна автоматика, системата Jablotron или AJAX e едно отлично решение.

Двете системи визуализират IP камери и има интерактивни икони за контрол на домашната автоматика. Интерактивните менюта на техните мобилни приложения дават множество възможности за персонализиране по изисквания на клиента.

JABLOTRON 100+ — Центърът за домашна автоматизация

Алармата Jablotron използва множество интелигентни функции, за да ви позволи да автоматизирате живота си. Можете дистанционно да включвате и изключвате уреди, да задавате инструкции за различни сезони или да задвижвате автоматични вериги от събития.

Осветяване на алеята

През зимата дните са по-къси. Направете пътя си у дома по-комфортен и настройте светлините на алеята да се включват с алармата JABLOTRON 100+.Можете също така да включвате и изключвате осветлението с помощта на ключодържател, който се използва за настройка на алармата и отваряне на гаража.

Автоматично включване на светлините при пристигането

Не търсете ключ в тъмнината. Светлините ще се включват автоматично след деактивиране на алармата или при влизане в определена стая. Можете лесно да зададете кои светлини да се включват в отделните стаи.

Отворете гаража си с фаровете си

Не търсете ключ, за да отворите гаража си. Просто светнете с фаровете на вратата на гаража си и тя се отваря. Когато имате посетител, просто отворете вратата на гаража за него чрез приложението MyJABLOTRON.

Поливайте моравата дистанционно

Не е нужно да се притеснявате кой ще полива вашите растения или морава, когато сте на почивка. JABLOTRON 100+ ще се погрижи за всичко. Можете да стартирате напоителната система дистанционно чрез приложението MyJABLOTRON или да я настроите предварително за точна дата и час.

Контрол на отоплението

Контролирайте алармата и отоплението във вашия имот от една система. Използвайте тази възможност, за да превключите температурата от комфортна към икономична след активиране на вашата аларма.
Нещо повече, можете да го наблюдавате и регулирате дистанционно с помощта на MyJABLOTRON.