Интегрирани системи за сигурност (BSS)

Системата е предназначена за отдалечено наблюдение и контрол на голям брой високорискови обекти и може да се използва като основна или дублираща система. Софтуерът на Securithor обединява информацията на екрана на един монитор от сигнално-охранителни системи, видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъп. Системата е уникална като комбинация от функции и цена за българския пазар. Някои от по-важните функции са: съвместимост с всички производители на системи за сигурност, обслужване на много голям брой обекти, връзка по криптиран канал, който не подлежи на заглушаване, изпращане на SMS и Е-mail в случай на аларма и регистриране на всички опити за интервенция.

WEBOPERATOR – система за отдалечен мониторинг и контрол на множество системи за сигурност

Всеки оператор, отговарящ за едновременното наблюдение и анализ на няколко системи за сигурност, е наясно с неудобството за манипулиране на множество програми и устройства, несъвместими помежду си и често разположени на различни работни места, компютри и монитори. Целта на интеграцията на множество системи за сигурност в една платформа е да се улесни работата на секюрити оператора и да се скъси времето за реакция при възникване на събитие.

Платформата Securithor, заедно с обслужващите я контролери и комуникатори, е разработена с цел дистанционно следене и контролиране на множество системи за сигурност от голям брой обекти, т.е. концентриране на визуализацията и отчетите за текущото състояние и алармените събития на едно работно място с възможност за бърза реакция за всяко възникнало събитие и своевременно изпращане на съобщения по SMS/E-mail до отговорните за обекта лица. Допълнително, операторът може да вкарва писмени забележки, които се записват в системата като коментар към възникналото събитие.

Улеснение на работата на секюрити оператори

Една от най-интересните функции на софтуера на Securithor е появяването на Pop-up на екрана на монитора при възникване на аларма. В този Pop-up прозорец се съдържа информация за точна процедура, която операторът трябва да следва при възникването на този тип събитие. Част от процедурата може да включва незабавно позвъняване на даден телефонен номер на отговорно лице или на патрулна кола, както и специални инструкции, примерно стартиране на запис на локалния компютър на постъпващия видеосигнал от обекта, където е възникнало събитието.

Бърза визуализация на картина от камери или местоположение на датчик при възникване на аларма

Системата MCB Mission Control board позволява интеграция със системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване и контрол на достъп. При алармено събитие, системата алармира за проблема до 3 сек след възникването му, като операторът може да види картина от обекта в реално време, само с едно кликване на мишката. По този начин операторът няма да губи ценно време в търсене на картина от точното записващо устройство, което в други случаи може да бъде визуализирано на множество монитори и чрез други типове софтуери, или да търси парола за достъп. Подобна е реакцията на MCB Go при задействане на аларми и от другите интегрирани системи за сигурност. Примерно, при възникване на аларма от пожароизвестителната система, на екрана на монитора моментално се показва карта на обекта и точното местоположение на задействания датчик. Освен карта на обекта, на екрана може да се появят и инструкции за точната процедура, която операторът трябва да следва при това събитие.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас