Качество на обслужване на клиентите

Искате ли да знаете как точно се обслужват клиентите на Вашата фирма? Дали те получават необходимото внимание от страна на Вашите служители? Колко компетентно се представят и продават Вашите продукти и услуги?

В търговските офиси  на голям кабелен оператор монтирахме 7 камери и микрофони, които следят и записват работния процес по обслужване на клиентите. Търговският  мениджър контролира по всяко едно време как се представят пред клиентите новите услуги и промоции от страна на служителите.

Само след две седмични оперативки бяха дадени препоръки как по-качествено да бъдат обслужвани клиентите. Благодарение на това в рамките на следващите два месеца, фирмата отчете прираст от 45% по отношение на нови договори за предлаганите услуги.

Вашият коментар