Хотелски интегрирани системи

Намаляване на кражби чрез мониторинг на достъпа до хотелските стаи

Гост на хотела се оплаква на рецепцията, че докато е бил на плаж, от стаята му е изчезнала скъпа вещ – видеокамера например. Ясно е, че вратата не е отворена принудително, защото системата би Ви алармирала незабавно, така че веднага от рецепцията проверявате през този период кой е влизал в стаята. Ако никой не е влизал, гостът Ви вероятно е загубил камерата на плажа. Ако пък в стаята са влизали камериерката или охранителят, е ясно кои са възможните заподозрени.

Контрол върху неправомерно използване на стаите

Съмнявате се, че някой от служителите Ви си позволява да използва стаите за собствени цели. Имате ли тази система, ще разберете кой е, кога и за какъв период го е правил. При това без значение дали е станало вчера или преди две седмици, или пък миналата година. Системата осигурява теоретично неограничен архив със записи с чия карта в коя стая е влизано и колко време е имало човек в стаята. Ясно е, че рецепционистката или охранителят нямат работа цяла нощ в някой от апартаментите и, ако сами не са използвали стаята, то вероятно са пуснали някого без да Ви е заплатено за това.

Спестяване на електроенергия

Гостите Ви излизат сутринта от стаята и оставят включени осветление, климатик, телевизор или други консуматори на ел.енергия.  И така до вечерта. През това време сметката за ток расте… Повечето енергоспестяващи устройства не разпознават какво е пъхнато в тях и лесно могат да бъдат заблудени с каква да е карта, календарче и даже визитка.  В съвременните хотелски системи четецът в апартамента определя дали картата е на гост или на човек от персонала, за да се осигури постоянно захранване на всички ел.уреди. Ако клиентът не постави валидна карта в четеца след влизане в стаята, ел. захранването ще бъде спряно автоматично след кратък период от време. Гостите от типа „прахосник” също нямат късмет – отвори ли се вратата на терасата, климатикът ще спре. От друга страна, след напускане на стаята системата изключва електрозахранването на всички управлявани уреди, като спестява ел. енергия.

Контрол на уплътняването на работното време

Чудите се дали камериерките, които сте наели, не са много. Колко време средно им е нужно, за да почистят и дали си уплътняват времето или им се губят часове? Интегрираната хотелска система ще позволи да направите справка за времето, през което са били ангажирани, колко минути отделят на стая, как да организирате по-добре работата и да оптимизирате броя им.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас