Групи за достъп

Как може да се определи само дадени хора да могат да преминават през дадени врати?Групата за достъп определя през кои врати може да се преминава с дадена карта. В зависимост от степента на желаната сигурност е възможно достъпът да се ограничи и по часове. Примерно, извън работното време достъпът да се забранява.

Вашият коментар