„ЕЛИТ–ТИМ-СЕКЮРИТИ“ ООД – Охранителна фирма в гр. Враца

“ЕЛИТ–ТИМ-СЕКЮРИТИ” ООД е лицензирана охранителна фирма, действаща на територията на цялата страна, на база национален лиценз за охрана на имущество, и реакция на сигнално охранителна техника. Освен обичайните услуги за дейности, нашата фирма е иноватор в охраната на малки населени райони (села) и общини, земеделски площи както и консултации на физически и юридически лица относно сигурността на фирмата и тяхното семейство.

Фирмата прецизно подбира своите служители, които са бивши или настоящи спортисти по бойни спортове, бивши служители на МВР и хора в сферата на сигурността и безопасността. Ние предлагаме ефективна охрана на разумна цена, като се стреми към оптимално съчетаване на интересите на клиента, изискванията на МВР и собствената концепция за надеждност и сигурност. Ръководейки се от принципите на професионалната отговорност, коректност и лоялност към своите клиенти поддържаме постоянно оперативно сътрудничество и взаимодействие с териториалните структури на МВР за предотвратяване на кражби и посегателства върху охраняваните обекти.

Ние предлагаме

Дружеството разполага с обучени технически групи осигуряващи възможност за монтаж на специални технически средства на клиенти.

Монтаж на СОТ: Обследване на входовете, изходите и рисковите участъци на даден обект, като са предвидени достатъчни охранителни средства, които биха могли надеждно да ги контролират. Възможност да се избегне човешкият фактор (Възможност за контрол на охраняващите лица)

Видеонаблюдение: Монтирането на системи за видеонаблюдение и контрол е основен прийом за въвеждането на постоянен контрол над Вашата собственост поради възможността за дистанционно наблюдение и преглеждане на записи. Използва се като помощ от лицата , охраняващи обекта , както и за контрол върху тях.

Физическата охрана е съществена част от услугите, предлагащи се от „ЕЛИТ ТИМ СЕКЮРИТИ” ООД. Предлага се в следните направления: