Умен дом

Интелигентният дом се отнася до удобна домашна конфигурация, при която уредите и устройствата могат да се управляват автоматично от разстояние от всяко място с интернет връзка с помощта на мобилно или друго мрежово устройство.

Сигнално-охранителни системи

Сигнално-охранителните системи служат за охрана на дома или офиса, като в доста случаи имат и превантивен характер срещу обири.

Обществен трезор

Ако планирате да отсъствате от дома си или не желаете да държите ценностите си по всяко време вкъщи може да ползвате обществения трезор на Елит Тим Секюрити.

Видеонаблюдение

Във всеки един момент Вие ще имате поглед върху това, какво точно се случва в работните помещения и офиси и как протича ежедневният работен процес.

Охрана на села

Предлагаме цялостно изграждане на видеонаблюдение в селата и индивидуална охрана чрез СОТ или Видеомониторинг

Контрол на достъп – Жилищни сгради

В днешния забързан и постоянно променящ се свят, нищо не остава същото за дълго. Нови работни практики и нови служители означават, че сигурността постоянно изпитва нужда от промяна и развитие, за да е в крак с времето.

Интегрирани системи за сигурност (BSS)

Системата е предназначена за отдалечено наблюдение и контрол на голям брой високорискови обекти и може да се използва като основна или дублираща система.

Физическа охрана на обекти

Професионална физическа охрана на обекти, включваща мероприятия по обезпечаване на физическата защита на поверените обекти и хората в тях

Пожароизвестителни системи

Пожароизвестяването е основен елемент в процеса на превенция на пожара, основната цел е откриването на пожара на възможно най-ранен етап.

Домофонни системи

Домофонните системи са предназначени да създават разговорни или видеовръзки между живущите и посетителите на дадена сграда