Улеснение на работата на секюрити оператори

Една от най-интересните функции на софтуера на Securithor е появяването на Pop-up на екрана на монитора при възникване на аларма. В този Pop-up прозорец се съдържа информация за точна процедура, която операторът трябва да следва при възникването на този тип събитие. Част от процедурата може да включва незабавно позвъняване на даден телефонен номер на отговорно лице или на патрулна кола, както и специални инструкции, примерно стартиране на запис на локалния компютър на постъпващия видеосигнал от обекта, където е възникнало събитието.

Вашият коментар