Обществен трезор

Обществен трезор

Ако планирате да отсъствате от дома си или не желаете да държите ценностите си по всяко време вкъщи може да ползвате обществения трезор на Елит Тим Секюрити за съхранение на лични или фирмени ценности – документи, бижута, колекции и други, разрешени от закона, предмети. Вие или Ваш пълномощник сте единствените, които имат достъп до предоставеното от Вас имущество в трезора. В касетката в нашия обществен трезор може да оставите ценности без обявена стойност и съдържание. Елит Тим Секюрити гарантира удобство, сигурност, неприкосновеност и конфиденциалност. Ключът за касетата е единственият, който отваря вашите ценности.

Предимства да съхранявате в сейф

  • гарантирана сигурност и неприкосновеност на ценностите Ви;
  • конфиденциалност;
  • богат избор на срок за ползване – от 1 денонощие до 1 година;
  • възможност за ползване на преференции за постоянни клиенти.

Достъпна сигурност сега!

Имате въпроси? Свържете се с нас