Спестяване на електроенергия

Гостите Ви излизат сутринта от стаята и оставят включени осветление, климатик, телевизор или други консуматори на ел.енергия.  И така до вечерта. През това време сметката за ток расте… Повечето енергоспестяващи устройства не разпознават какво е пъхнато в тях и лесно могат да бъдат заблудени с каква да е карта, календарче и даже визитка.  В съвременните хотелски системи четецът в апартамента определя дали картата е на гост или на човек от персонала, за да се осигури постоянно захранване на всички ел.уреди. Ако клиентът не постави валидна карта в четеца след влизане в стаята, ел. захранването ще бъде спряно автоматично след кратък период от време. Гостите от типа „прахосник” също нямат късмет – отвори ли се вратата на терасата, климатикът ще спре. От друга страна, след напускане на стаята системата изключва електрозахранването на всички управлявани уреди, като спестява ел. енергия.

Вашият коментар