Умен дом

Интелигентният дом се отнася до удобна домашна конфигурация, при която уредите и устройствата могат да се управляват автоматично от разстояние от всяко място с интернет връзка с помощта на мобилно или друго мрежово устройство.

Вашият коментар