WEBOPERATOR – система за отдалечен мониторинг и контрол на множество системи за сигурност

Всеки оператор, отговарящ за едновременното наблюдение и анализ на няколко системи за сигурност, е наясно с неудобството за манипулиране на множество програми и устройства, несъвместими помежду си и често разположени на различни работни места, компютри и монитори. Целта на интеграцията на множество системи за сигурност в една платформа е да се улесни работата на секюрити оператора и да се скъси времето за реакция при възникване на събитие.

Платформата Securithor, заедно с обслужващите я контролери и комуникатори, е разработена с цел дистанционно следене и контролиране на множество системи за сигурност от голям брой обекти, т.е. концентриране на визуализацията и отчетите за текущото състояние и алармените събития на едно работно място с възможност за бърза реакция за всяко възникнало събитие и своевременно изпращане на съобщения по SMS/E-mail до отговорните за обекта лица. Допълнително, операторът може да вкарва писмени забележки, които се записват в системата като коментар към възникналото събитие.

Вашият коментар