Как обработваме получените сигнали

Незабавно сигналът ще бъде оценен от нашия опитен персонал на контролния център, докато те гледат едновременно в реално време и запис на скорошни събития. Операторът ще вземе решение дали да използва аудио излъчване на място, за да оспори заплахата и/или да комуникира с въоръжени реагиращи лица или полиция, за да присъства. В случаите, когато даден сигнал се счита за потенциална заплаха, след това се изпраща известие до посочените от вас контакти чрез WhatsApp с изображение на заплахата. При сериозни случаи, изискващи въоръжени респонденти или полиция, след това ви се изпраща пълен доклад за инцидента по имейл.

Вашият коментар